Mita Honten

Address 5-22-8 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 108-0014 Atlas Tamachi Bldg.
Tel 03 - 3798 - 3808
Business hours

Mon - Fri 9:00 - 23:00
Sat-Sun 10:00~23:00

Number of seats

1F 9 counter seats 2F 4 counter seats/ 20 table seats

No smoking time

Smoke-free

Parking No