Yurakucho

Address 1-3-7 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006 1F, Yurakucho MIho Bldg.
Tel 03 - 3595 - 3807
Business hours

10:00 - 26:00

Number of seats

9 counter seats

No smoking time

Smoke-free

Parking No